Välkommen till Forssell & Partners

Företagsrådgivning

Forssell & Partners ger dig som kund löpande och strategist rådgivning både för ditt företag och era medarbetare när det gäller era pensioner, försäkringar och förmåner i Sverige och internationellt. Vi hjälper till med att ta fram policys och riktlinjer samt utformar och upphandlar era förmånserbjudanden. Omvärldsbevakning och genomgångar med uppföljning och anpassning av samarbetet över tiden ingår också.

Privatrådgivning

Du har många alternativ att välja bland när det kommer till hur du ska placera och förvalta ditt privata sparande. Vi hjälper dig att hitta det sätt som passar ditt intresse och din kunskap, önskad aktivitetsnivå och inställning till risk. Det gäller oavsett om du sparar på kort eller lång sikt. Till vår hjälp har vi vår analysavdelning som granskar och utvärderar såväl fond- och försäkringsbolag som deras produkter.

Helheten

På Forssell & Partners sätter vi värde på att ge våra företagskunder och privatkunder rådgivning kring helheten. De tre hörnstenarna för en företagare är den privata ekonomin, företagets ekonomi och pensionskapital. Vi anser inte att man kan ge råd kring en av dessa tre utan att ta hänsyn till de andra två. Därför bygger vi vårt tjänste- och produkterbjudande utifrån din helhet som företagare och ger råd därefter.